:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลดู่ใต้

18 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลดู่ใต้ ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลดู่ใต้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร