:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566  กิจกรรม ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ eco print ณ ตลาดชุมชนบ้านดอนมูลพัฒนา ม.13

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร