:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ทำหมันสุนัขแมว)

29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน จัดทำโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขแมวฟรี ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร