:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 6 กันยายน 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ประธานเปิดโครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดู่ใต้ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสภาทนายความจังหวัดน่าน ,ทค.ชาญณรงค์ สุทธิใส ประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านบูลสกายรีสอร์ท&สปา บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร