:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย

5 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 5 เมษายน 2566 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยนางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ เป็นประธานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอื้ออาทร

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร