:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียน

8 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วย นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ นางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ คณะครูและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาล ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ ณ โคกหนองนาแสนชื่น ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
-กิจกรรมนั่งรถไฟชมนาข้าว โคกหนองนา
-กิจกรรมการทำพิซซ่า
-กิจกรรมการทำขนมต้ม
-กิจกรรมเยี่ยมชมเตาเผาโบราณ
-กิจกรรมการวาดภาพระบาย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร