:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

แบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe98BnmNAvljvKFiUJZGUu8yz1WI_oyGAsalv6-ZgEkOdzWLg/formResponse หรือสแกนคิวอาโค๊ต

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร