:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: วัดพญาวัด

6 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

วัดพญาวัด

ประวัติความเป็นมา

          วัดพญาวัด ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๖ ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน วัดพญาวัดเป็นวัดโบราณทางพุทธศาสนา พื้นที่ของวัดอยู่ภายในเขต “เวียงวัดพญาวัด” อันเป็นเวียงโบราณริมแม่น้ำน่าน คาดว่าสร้างขึ้นก่อนการสร้างเมืองน่าน ซึ่งเมืองน่านสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๑๙๑๑ (ปีสุดท้ายของรัชกาลพระเจ้าอู่ทอง แห่งกรุงศรีอยุธยา) โดยย้ายเมืองมาจากบริเวณภูเวียงแช่แห้ง (บริเวณวัดพระธาตุแช่แห้งในปัจจุบัน) มาสร้างเมืองใหม่ ณ ริมฝั่งน้ำน่านทางทิศตะวันตก โดยคาดว่าวัดพญาวัดสร้างขึ้นพร้อมเวียงพญาวัดซึ่งมีอายุมากกว่า ๖๐๐ ปี

          ชื่อวัดพญาวัดปรากฎในเอกสารประวัติศาสตร์บางฉบับ เช่น พงศาวดารล้านนา พงศาวดารเมืองน่าน เป็นต้น ซึ่งแสดงถึงสถานภาพความเป็นวัดและบทบาทของวัดอย่างต่อเนื่อง

facebook : วัดพญาวัด

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร