:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ติดต่อเรา

 

สำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้
 หมู่ 10 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-600711
นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้     ต่อ 201
ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต่           ต่อ 205
สำนักปลัด                              ต่อ 200
กองคลัง                                 ต่อ 207
กองช่าง                                  ต่อ 209
กองสาธารณภัย                      ต่อ 210
กองการศึกษา                          ต่อ 208
โทรสาร (FAX) : 054-600711  ต่อ
215
E-mail : saraban@dutai.go.th
Website : www.dutai.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลดู่ใต้

 

แผนที่เทศบาลตำบลดู่ใต้

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น