ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำใจงาม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

ประพฤติมิชอบ

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
42
เดือนนี้
42
เดือนที่แล้ว
1,590
ปีนี้
14,540
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
23,092
ไอพี ของคุณ
3.238.7.30

-:- ประกาศแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563  
-:- ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม) 
-:- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อปฎิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคารถบรรทกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ 
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพระพุทธนาคินธรารักษ์
เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563
บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส จำกัด สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาต้านไวรัสโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลดู่ใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดู่ใ่ต้ ทุกแห่ง
กิจกรรมจิตอาสาเทศบาลตำบลดู่ใต้


หออัตลักษณ์น่าน
วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง

คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส

ท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน