ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำใจงาม

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
703
เดือนที่แล้ว
1,517
ปีนี้
10,345
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
18,897
ไอพี ของคุณ
18.208.126.130

-:- ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
-:- ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 
-:- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคารถบรรทกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ 
-:- ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ 
-:- รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่น 
-:- ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 
-:- แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้ 
-:- คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
-:- มาตรการปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่นและสิทธิรักษาข้าราชการ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพระพุทธนาคินธรารักษ์
เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563
กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563
บริษัท น่านฮอนด้าคาร์ส จำกัด สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาต้านไวรัสโควิด-19 ณ เทศบาลตำบลดู่ใต้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลดู่ใ่ต้ ทุกแห่ง
กิจกรรมจิตอาสาเทศบาลตำบลดู่ใต้
กิจกรรมเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในพื้นที่ตำบลดู่ใต้


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กรมสรรพากร

สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง

คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส

ท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน