ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
413
เดือนที่แล้ว
1,882
ปีนี้
8,052
ปีที่แล้ว
20,146
ทั้งหมด
36,750
ไอพี ของคุณ
3.238.96.184

ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดทำเทศบัญญัติ

E-service-:- เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่1 หมู่ที่2 และหมู่ที่12 บ้านดู่เหนือ บ้านดู่ใต้ และบ้านดู่เหนือพัฒนาตามแบบมาตรฐานของทรัพยากรน้ำ 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
-:- ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
-:- ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้และนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ 
-:- ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
-:- ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลดู่ใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.30 หมู่ที่1-15 จำนวน 54 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35,093.15ตารางเมตร 
-:- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 

โครงการ "ถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ"
ออกตรวจติดตามฯ และให้คำแนะนำ ร้านอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลดู่ใต้ ทั้ง 15 หมู่บ้าน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
กิจกรรม Big Cleaning Day และปรับปรุงภูมิทัศในสำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใตั
โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ บริเวณถนนยันตรกิจโกศล
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพระพุทธนาคินธรารักษ์


หออัตลักษณ์น่าน
วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์


ระบบงานต่างๆร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจสอบอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างegpสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสาธารณะระบบบันทึกสถิติอุบัติเหตุจองคิวชำระภาษีออนไลน์ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงลงทะเบียนศูนย์เด็กเล็กลิงค์หน่วยงานภายนอกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.ICT กรมการจัดหางาน กรมบัญชีกลาง คลังข่าวมหาดไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สท้องถิ่นจังหวัดน่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAจังหวัดน่าน