ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ตามสัญลักษณ์

เทศบาลตำบลดู่ใต้

     ตราสัญลักษณ์ของ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ประกอบด้วย วงกลมด้านนอกสองชั้น เส้นนอกสุดจะมีสองเส้น มีชื่อเทศบาลตำบลดู่ใต้อยู่ด้านบน มีชื่ออำเภอ จังหวัด อยู่ด้านล่าง ตรงกลางภายในกรอบของวงกลมด้านนอกมีลายดอกไม้ผลิบานเป็นตัวแบ่งกึ่งกลางของวงกลม วงด้านในจะมีเส้นรอบวง หนึ่งเส้นภานในประกอบไปด้วย โบสถ์วัดพระธาตุเขาน้อยและยอดเจดีย์พระธาตุเขาน้อย ซึ่งเป็นโบราณสถานคู่กับบ้านเมืองของจังหวัดน่านมายาวนาน อันแสดงถึงประวัติศาสตร์ ความมีเอกภาพและเอกลักษณ์ ของประชาชนตำบลดู่ใต้ ซึ่งสื่อความหมายได้ดังนี้

     โบสถ์ หมายถึง ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ของสถาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและประเพณีอันดีงาม สืบทอดกันมายาวนาน เป็นศูนย์รวมของประชาชนชาวพุทธ อันบ่งบอกถึงการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความสามัคคี และความสงบ 

     ยอดเจดีย์ หมายถึง ความฉลาดเฉียบแหลมของประชาชนตำบลดู่ใต้ ในการพัฒนา อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสร้างความผาสุกอย่างชาญฉลอดและยั่งยืน