ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมให้ความรู้ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ตำบลดู่ใต้ ในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256120 เม.ย. 2565
2กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดู่ใต้ ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต10 มี.ค. 2565

1