ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
152
เดือนนี้
4,690
เดือนที่แล้ว
3,448
ปีนี้
4,690
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,386
ไอพี ของคุณ
18.207.238.28

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต25 ม.ค. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 256624 ม.ค. 2566
3ประกาศเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256519 ต.ค. 2565
4ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังขีพคนพิการของเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 256610 ต.ค. 2565
5ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 25667 ต.ค. 2565
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256629 ก.ย. 2565
7มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไใช้ในการปฏิบัติงาน10 พ.ย. 2564
8มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง10 พ.ย. 2564
9มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ10 พ.ย. 2564
10รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ต.ค. 2564
11ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256530 ก.ย. 2564
12ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังขีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 256530 ก.ย. 2564
13กาารดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ1 มิ.ย. 2564
14การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)7 ม.ค. 2564
15ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 256330 ธ.ค. 2563
16การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล24 ธ.ค. 2563
17ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน17 ธ.ค. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ17 ธ.ค. 2563
19ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ17 ธ.ค. 2563
20ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้2 ธ.ค. 2563

1 2 3   >>  >|