ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนรินทิพย์ สมจิตร
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ


นางดาว อินผ่อง
ครูชำนาญการ


นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายกิจจา แสงรุ่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางนิษาชล อารยะทรงศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางดวงสมร ไชยเสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางประกายทอง ขำทักทิบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางธัญญาภัทร์ มูลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุภาพร ส่างอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นายพงศกร ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายเอกราช ตันโน
นักการ


นางสุทิสา จอมทอง
นักการ


นายศุภวัฒน์ ผัดโน
นักการภารโรง