ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

นายจรูญ อุดติ๊บ
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวกมลชนก ศิริเดชากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายวงศกร สถาอุ่น
นักจัดการงานช่างชำนาญการ


นายยิ่งสรรค์ สุวงกฎ
วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายนพรุจ เปียงชมภู
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายธนาวิชญ์ ไชยเสน
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบฯ


นายฤทธิไกร ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนัฐพงศ์ พันธุ์เทิง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเสน่ห์ นะติ๊บ
พนักงานสูบน้ำ


นายภิญโญ ธิขวัญ
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายวิเชียร ขัติสาร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายกิตติพงษ์ เต็มขันท์
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


นายพงศ์ดนัย ตนะทิพย์
ผู้ช่วยช่างสำรวจออกแบบฯ


นายจรัญ คำแปง
คนงานทั่วไป


นายวิชาญ ดู่ปัญญา
คนงานทั่วไป


นายศิวพงษ์ เสาร์สูง
คนงานทั่วไป


นายมลคล พรมรังฤทธิ์
พนักงานสูบน้ำ