ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

นายตฤณกร อินใจ
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวธันว์วดี ธีรัตน์สิริกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางสาวนันทพร ศรีอาคะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวพุริตา ฑีฆาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปภัสรา พงษ์ศาลไพบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวสุดาทิพย์ ดู่อุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางสาวจันทร์จิรา แซ่ว้าน
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวอารีรัตน์ เตชะนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธัญญารัตน์ จิณหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายกฤษณชัย ทินราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นายสิทธิกรณ์ จอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นายประจักษ์ ริเป็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นางสาวกันทิมา มาใก้ล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ