ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

ด.ต.ทศพร กันทะ
ประธานสภาเทศบาล


นายสุรชาติ ปัญญา
รองประธานสภาเทศบาล


นายนิพิฐพนธ์ โสภา
เลขานุการสภาเทศบาล


นายประสิทธิ์ อุตส่าห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายสมบัติ ภูสด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


นายอุดมศักดิ์ ศรีวรรณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


ร.ต.อานุภาพ โทนสูงเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1


น.ส.อำภาพร กันตา
สาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นางวิไลพร ธิราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายเจริญ ศรีธิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายสงัด ศรีตนไชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


ร.ต.มนูญ ตนะทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทเวส จันทร์ทะมิน
สมาชิกสถาเทศบาล เขต 2