ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
128
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,887
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,857
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,827
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

1
ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี พ.ศ. 2565 ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
15 สิงหาคม 2565

กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มมาทิพย์ผ้าทอ บ้านดู่ใต้ หมู่ที่ 2

โทรศัพท์ 081-7246728

11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มทอผ้าวัดกู่เสี้ยว บ้านเชียงราย หมู่ที่ 8,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มทอผ้าวัดกู่เสี้ยว บ้านเชียงราย หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 063-6828182

11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มแคบหมู่ บ้านธงใหม่พัฒนา,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มแคบหมู่ บ้านธงใหม่พัฒนา หมู่ที่ 14 โทรศัพท์ 087-1782527

11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดู่ต้นฮ่าง หมู่ที่ 10,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดู่ต้นฮ่าง หมู่ที่ 10

โทรศัพท์ 087-8354101

11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย โทร086-4469416

11 พฤษภาคม 2565

กลุ่มแหนมหมูริมน่านบ้านเจย์ดี หมู่ที่ 4,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มแหนมหมูริมน่านบ้านเจย์ดี หมู่ที่ 4
ประธานกลุ่ม : ทองมา ใจมุ่ง เบอร์โทร์ 06-3071-9333
ผู้ประสานงาน/เลขานุการ : พิมนต์ดา เจดีย์นันต์ เบอร์โทร์ 06-2023-9595

03 มกราคม 2565

กลุ่มทำต้นบายศรีบ้านเจย์ดี หมู่ที่4,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มทำต้นบายศรีบ้ารเจย์ดี หมู่ที่4
ประธานกลุ่ม : บุณยานุช แก้วพวง เบอร์โทร 0648531934

03 มกราคม 2565

กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำขนมดอกจอก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำขนมดอกจอก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5
ประธานกลุ่ม : นายภัทรพงษ์ รักงาม เบอร์โทร 0640301848

03 มกราคม 2565

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยบ้านพญาวัด หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยบ้านพญาวัด หมู่ที่ 6
ประธานกลุ่ม : นางวารุณี ยอดหงษ์ เบอร์โทร 0896326211

03 มกราคม 2565

กลุ่มจักสานบ้านพญาวัด หมู่ที่ 6,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มจักสานบ้านพญาวัด หมู่ที่ 6
ประธานกลุม/ผู้ประสานงาน : นายลักษณ์ ยะราช เบอร์โทร 0871838462

03 มกราคม 2565

กลุ่มผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพร บ้านธงน้อย หมู่ที่ 3,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มผลิตภัณฑ์การแปรรูปสมุนไพร บ้านธงน้อย หมู่ที่ 3
ประธานกลุ่ม : นายกีรติ ทาคำสม เบอร์โทร 0819984480

03 มกราคม 2565

กลุ่มเกษตรพืชเศรษฐกิจบ้านดู่เหนือพัฒนา  หมู่ที่ 12,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มเกษตรพืชเศรษฐกิจบ้านดู่เหนือพัฒนา หมู่ที่ 12
ประธานกลุม/ผู้ประสานงาน : วิไลพร ธิราช เบอร์โทร 081-4728499

03 มกราคม 2565

กลุ่มดอนมูลอุ๊ก บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มดอนมูลอุ๊ก บ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13
ประธานกลุ่ม : นางมะณีวรรณ ลือใจอินทร์ เบอร์โทร 0884126387
ผู้ประสานงาน : อนุรักษ์ ศรีประเสริฐ เบอร์โทร 0634216448

03 มกราคม 2565

กลุ่มกล้วยฉาบสามรสบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

กลุ่มกล้วยฉาบสามรสบ้านดอนมูลพัฒนา หมู่ที่ 13
ประธานกลุ่ม/ผู้ประสานงาน นางเครือวัลย์ พิมพ์งาน เบอร์โทร 0843643287

03 มกราคม 2565

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)