ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
121
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,887
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,857
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,827
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

2
ประชุมคณะครูผู้ดูและเด็ก,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2565
นายทรงพล อัชวากุล (นายกเอ๋) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกฯ รับผิดชอบกองการศึกษาฯ ประชุมคณะครูผู้ดูและเด็ก สรุปผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา

07 มิถุนายน 2565

ตัดกิ่งไม้ที่โค่นหักทับหลังบ้านชาวบ้าน บ้านเอื้ออาทร ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณะเทศบาลตำบลดู่ใต้ และงานไฟฟ้า นำรถกระเช้า ตัดกิ่งไม้ที่โค่นหักทับหลังบ้านชาวบ้าน บ้านเอื้ออาทร โดยการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตรงจุด
ถูกใจ
บริการเด่น เน้นคุณภาพ
#สายตรงผู้บริหารเทศบาลตำบลดู่ใต้

02 มิถุนายน 2565

ลงพื้นที่ บ้านสมุน ม.7 บริเวณลำน้ำสมุนซึ่งมีต้นไม้หักโค่นขวางลำน้ำ ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ สั่งการให้งานป้องกันภัยเทศบาลตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่ บ้านสมุน ม.7 บริเวณลำน้ำสมุนซึ่งมีต้นไม้หักโค่นขวางลำน้ำ ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดกิ่งไม้เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน,สท.,ชาวบ้าน ช่วยกันจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอบคุณภาพจาก
สท.อานุภาพ โทนสูงเนิน สท.ดู่ใต้ เขต1

31 พฤษภาคม 2565

มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับผู้ป่วยหายจากโรคโควิดนำไปทำความสะอาดในพื้นที่,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
นายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายธีระพล เฉลิมลาภ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่ตำบลดู่ใต้ มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับผู้ป่วยหายจากโรคโควิดนำไปทำความสะอาดในพื้นที่ๆผู้ป่วยอาศัยอยู่เพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยภายในบ้าน

31 พฤษภาคม 2565

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ"น่านศึกษาหออัตลักษณ์น่าน",เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ"น่านศึกษาหออัตลักษณ์น่าน"โดยวิทยาลัยชุมชนน่านได้ปรับปรุงพัฒนาเนื้อหานิทรรศการใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุคสมัย ณ หออัตลักษณ์น่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
 
30 พฤษภาคม 2565

รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "ดีเด่น" ระดับจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลดู่ใต้ได้รับการคัดเลือกตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "ดีเด่น" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ 2565 โดยนายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นผู้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ "ดีเด่น" ระดับจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน
ขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น ทุกท่าน ในตำบลดู่ใต้, เกษตรตำบลดู่ใต้ ,กลุ่มสตรีตำบลดู่ใต้,กลุ่มโอทอปตำบลดู่ใต้และข้าราชการ,พนักงานในเทศบาลตำบลดู่ใต้ #รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้ตำบลดู่ใต้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น #ตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับจังหวัด

27 พฤษภาคม 2565

พ่นน้ำยาหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ (นายกเอ๋) สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณะเทศบาลตำบลดู่ใต้ลงพื้นที่บ้านเจดีย์หมู่ 15 พ่นน้ำยาหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้าน หลังเกิดเหตุมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ในชุมชน โดยท่านนายกฯขอความร่วมมือให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสอดส่องดูแลคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก
25 พฤษภาคม 2565

ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ไฟดับ ตัดหญ้า ขุดลอก,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
นายกเอ๋(ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้สั่งการงานสาธารณะเทศบาลตำบลดู่ใต้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลดู่ใต้ ☑ ไฟดับ ☑ ตัดหญ้า ☑ ขุดลอก แจ้งสายตรงผู้บริหารฯ จัดชุดปฏิบัติการงานสาธารณะเทศบาลตำบลดู่ใต้ลงพื้นที่เพื่อประชาชนตำบลดูาใต้
25 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. อพม. ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ นักพัฒนาชุมชน ทต.ดู่ใต้ และ เจ้าหน้าที่จาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. อพม. โดยสำรวจตรวจสอบสภาพที่อยู่อาศัย เพื่อยื่นของบประมาณในการซ่อมแซม ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

25 พฤษภาคม 2565

ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้เพื่อสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล อัชวากุล (นายกเอ๋) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ,นายธีระพล เฉลิมลาภ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ , นางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ , ผอ.กองการศึกษา,นักพัฒนาชุมชน ทต.ดู่ใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลดู่ใต้เพื่อสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเทศบาลตำบลดู่ใต้ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 สำหรับดำเนินโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าหน่วยกิต เป็นต้น โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปสำรวจเข้าที่ประชุมและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
24 พฤษภาคม 2565

สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านเชียงราย-บ้านธงน้อย,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ สั่งการให้กองช่างเทศบาลตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่บ้านเชียงราย หมู่ 8 สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถนนทางการเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านเชียงราย-บ้านธงน้อย เพื่อจะได้นำข้อมูลเสนอนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ถนน
23 พฤษภาคม 2565

อนุมัติงบประมาณงานซ่อมแซมถนนทางเลี่ยงระหว่างบ้านพญาวัด-บ้านพวงพยอม,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ อนุมัติงบประมาณงานซ่อมแซมถนนทางเลี่ยงระหว่างบ้านพญาวัด-บ้านพวงพยอม ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ ประชาชนจะได้มีความสะดวกในการสัญจร และลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
21 พฤษภาคม 2565

สำรวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ไชยการ รองนายกฯ และนางระเบียบ ไทยเอียด ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่บ้านธงน้อย ม.3 สำรวจตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกับผู้นำชุมชน,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ เพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฯ ต่อไป
20 พฤษภาคม 2565

สำรวจบริเวณบ้านของชาวบ้านจำนวน 3 หลัง ที่น้ำท่วมขัง,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายกเอ๋ (ทรงพล อัชวากุล) นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบหมายให้นายธีระพล เฉลิมลาภ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่บ้านธงน้อย ม.3 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านธงน้อย ม.3 สำรวจบริเวณบ้านของชาวบ้านจำนวน 3 หลัง ที่น้ำท่วมขัง โดยจะได้นำปัญหาดังกล่าวมาแก้ไขต่อไป
19 พฤษภาคม 2565

ฉีดอัดน้ำทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล,ขยะ ที่ทับถมในรางระบายน้ำบ้านพญาวัด ม.6,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล อัชวากุล (นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้) สั่งการให้ สิบเอกจักรี ไชยวุฒิ เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยเทศบาลตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏบัติการรถบรรทุกน้ำ ฉีดอัดน้ำทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล,ขยะ ที่ทับถมในรางระบายน้ำบ้านพญาวัด ม.6 เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้น
19 พฤษภาคม 2565

|<<<123456.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 8  (119 รายการ)