ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ปลัด

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
262
เดือนที่แล้ว
1,843
ปีนี้
18,161
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
26,713
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้27 พ.ย. 2563
2ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบภาค ค.)25 พ.ย. 2563
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)19 พ.ย. 2563
4รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25634 พ.ย. 2563
5รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้2 พ.ย. 2563
6การจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256430 ต.ค. 2563
7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256427 ต.ค. 2563
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25649 ต.ค. 2563
9การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 มิ.ย. 2563
10ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่น 1 พ.ค. 2563
11แจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 19 เม.ย. 2563
12รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น 14 เม.ย. 2563
13รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่น14 เม.ย. 2563
14หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล2 เม.ย. 2563
15หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล 1 เม.ย. 2563
16รับโอนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล3 ก.พ. 2563
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลดู่ใต้ 12 ธ.ค. 2562
18หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 ก.ค. 2562
19มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 22 พ.ค. 2562
20มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดู่ใต้ 15 พ.ค. 2562

12  >> >|