ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebookคู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
1
เมื่อวานนี้
166
เดือนนี้
1,752
เดือนที่แล้ว
3,195
ปีนี้
21,298
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
77,268
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1กิจกรรมให้ความรู้ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำชุมชน ตำบลดู่ใต้ ในหัวข้อเรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256120 เม.ย. 2565
2กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดู่ใต้ ตลอดจนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต10 มี.ค. 2565

1