ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,779
เดือนที่แล้ว
2,432
ปีนี้
18,744
ปีที่แล้ว
20,146
ทั้งหมด
47,442
ไอพี ของคุณ
3.238.95.208

นายนิพิฐพนธ์ โสภา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวธันว์วดี ธีรัตน์สิริกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางนันทพร ศรีอาคะ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวพุริตา ฑีฆาวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวปภัสรา พงษ์ศาลไพบูลย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวสุดาทิพย์ ดู่อุด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


นางนภารัตน์ มีบุญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางสาวอารีรัตน์ เตชะนันท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวธัญญารัตน์ จิณหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายกฤษณชัย ทินราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นายสิทธิกรณ์ จอมทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นายประจักษ์ ริเป็ก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่ภาษีฯ


นางสาวกันทิมา มาใก้ล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ


นางสาวกันทิมา มาใก้ล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ