ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
92
เดือนนี้
1,844
เดือนที่แล้ว
2,606
ปีนี้
1,844
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
57,814
ไอพี ของคุณ
54.173.214.227

นายนิพิฐพนธ์ โสภา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายนพพร สวนธิ
นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ


นางสาวกมลชนก ศิริเดชากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน


นายพฤตินัย นวสุวรรณกุล
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


นายเสน่ห์ นะติ๊บ
พนักงานสูบน้ำ


นายมลคล พรมรังฤทธิ์
พนักงานสูบน้ำ


นายฤทธิไกร ไชยวุฒิ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายนัฐพงศ์ พันธุ์เทิง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายภิญโญ ธิขวัญ
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายวิเชียร ขัติสาร
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายกิตติพงษ์ เต็มขันท์
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า