ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebookคู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
1,586
เดือนที่แล้ว
3,195
ปีนี้
21,132
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
77,102
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

นางธนัชชา ศรีอาค๊ะ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวนรินทิพย์ สมจิตร
ครูวิทยะฐานะ ครูชำนาญการ


นางนัทกานต์ กองคำ
ครูชำนาญการ


นางนงเยาว์ ประดิษฐ์พงษ์
ครู


นางสาวบุษบาวรรณ มหายศนันท์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางนิษาชล อารยะทรงศักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางดวงสมร ไชยเสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางประกายทอง ขำทักทิบ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางพรปวีณ์ กันทะตา
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางธัญญาภัทร์ มูลแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวสุภาพร ส่างอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)


นายพงศกร ทองขาว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสมฤทธิ์ เตชนันท์
นักการ


นายเอกราช ตันโน
นักการ