ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ปลัด

ประพฤติมิชอบ
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGPสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
262
เดือนที่แล้ว
1,843
ปีนี้
18,161
ปีที่แล้ว
8,552
ทั้งหมด
26,713
ไอพี ของคุณ
18.234.255.5ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบภาค ค.),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
25 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
19 พฤศจิกายน 2563

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
18 พฤศจิกายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้า (รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 พฤศจิกายน 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
02 พฤศจิกายน 2563

การจัดทำแผนการใช้เงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
30 ตุลาคม 2563

เชิญชวนผู้สูงอายุขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
28 ตุลาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
27 ตุลาคม 2563

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
21 ตุลาคม 2563

ประกาศแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
15 กันยายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
08 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อปฎิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
20 สิงหาคม 2563

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (29 รายการ)