ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
127
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,887
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,857
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,827
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

3
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 มีนาคม 2564

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
09 มีนาคม 2564

ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
05 มีนาคม 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้และนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้าด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาลดู่ใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.30 หมู่ที่1-15 จำนวน 54 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35,093.15ตารางเมตร,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่ 2,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
22 มกราคม 2564

การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
07 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
30 ธันวาคม 2563

การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
24 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
17 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
17 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
17 ธันวาคม 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกให้เป็นลูกจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
13 ธันวาคม 2563

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 6  (77 รายการ)