ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำ

ประพฤติมิชอบ
facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,887
เดือนที่แล้ว
3,424
ปีนี้
25,857
ปีที่แล้ว
27,272
ทั้งหมด
81,827
ไอพี ของคุณ
3.237.27.159

5
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563 (ไม่มีเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม),เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
31 สิงหาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เพื่อปฎิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
20 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เพื่อปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
13 สิงหาคม 2563

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน  อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
26 มิถุนายน 2563

จดหมายข่าว ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
23 มิถุนายน 2563

ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
20 มิถุนายน 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคารถบรรทกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
01 พฤษภาคม 2563

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาเรือกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
01 พฤษภาคม 2563

รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถื่นประเภทอื่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
14 เมษายน 2563

ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)  ประจำปี  2563,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
26 มีนาคม 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้มาติดต่อราชการสำนักงานเทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
25 มีนาคม 2563

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

นายสมนึก  ประกอบเที่ยง  ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้  พร้อมด้วยพนักงาน  เจ้าหน้าที่  และพี่น้องประชาชนตำบลดู่ใต้  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น  ในวันที่  20  มีนาคม  2564  ในพื้นที่เทศบาลตำบลดู่ใต้  ทั้งหมด  ร่วม  15  หมู่บ้าน

20 มีนาคม 2563

คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

04 มีนาคม 2563

มาตรการปราบปรามการทุจริตในท้องถิ่นและสิทธิรักษาข้าราชการ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

04 มีนาคม 2563

ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th
17 ตุลาคม 2562

|<<<123456>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 6  (77 รายการ)