ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ วิสัยทัศน์ ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยว คำขวัญประจำตำบล พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน เกษตร

ประพฤติมิชอบ


facebook

คู่มือประชาชน

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาล

ข่าวสารอาเซียน

ศาลปกครอง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 28/05/2562
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
91
เดือนนี้
385
เดือนที่แล้ว
4,891
ปีนี้
5,276
ปีที่แล้ว
39,726
ทั้งหมด
100,972
ไอพี ของคุณ
3.235.195.196

1
วัดพระธาตุเขาน้อย,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

 

ข้อมูลพื้นฐาน

“วัดพระธาตุเขาน้อย” เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา    หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาคจำนวน 303 ขั้น บริเวณวัดถือเป็นจุดเดียวที่มองเห็นเมืองน่านได้จากมุมสูง หากมองจากวัดพระธาตุเขาน้อยสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันบริเวณลานชมทิวทัศน์ได้ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร วัดพระธาตุเขาน้อยถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองน่าน ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาตลอด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523

 

 

วิหารวัดพระธาตุเขาน้อย

 

พระธาตุเขาน้อย

 

พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน

 

พระเจ้าทันใจ

 

เฮือนพระนางประทุมมาราชเทวี

 

ร้านค้าชุมชน

 

บันไดนาค  303  ขั้น

25 กุมภาพันธ์ 2565

หออัตลักษณ์น่าน,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

- เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานศิลปะล้านนา แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
- มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน ต้นกำเนิดเมืองน่าน
- กลุ่มชาติพันธุ์คนน่าน ม้ง เมี่ยน ก่อ ไทลื้อ ฯลฯ ผังเมืองน่านและประวัติเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ, วัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ, สถาปัตยกรรมเมืองน่าน, มรดกทางธรรมชาติ, อุทยานธรรมชาติต่างๆ

21 กรกฎาคม 2563

วัดป่าคอวัง วังวิโมกข์ จังหวัดน่าน,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

- ภายในวัด บรรยากาศสงบมาก เย็นสบาย และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่มีหลักปฏิบัติที่ตรงตาม หลักพระพุทธศาสนา ที่ไม่ตึงไปจนทำให้ผู้มาปฏิบัติรู้สึกเครียด

21 กรกฎาคม 2563

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ วัดเจดีย์,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

- งานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุโสฬสเจดีย์ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระธาตุฯ อันเป็นปูชนียสถาน ที่สำคัญยิ่ง เป็นจุดรวมแห่ง 3 สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

21 กรกฎาคม 2563

ประเพณีห้าเป็งสรงน้ำพระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด ,เทศบาลตำบลดู่ใต้,dutai.go.th

1.เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุได้ตระหนักถึงความสำคัญและ รักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงสืบต่อไป
2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน
3.เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุเกิดความสามัคคีและการสร้าง กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน

21 กรกฎาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)