ข่าวล่าสุดประวัติตำบลดู่ใต้

ตำบลดู่ใต้เดิมมีชื่อว่า ตำบลดู่ กำเนิดมาจาก บ้านดู่ใต้ หรือ บ้านดู่ อยู่ทางตอนใต้ ของอำเภอ เมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับแต่งตั้ง จากผู้ครองนครน่าน ให้เป็นกำนันคนแรก หรือสมัยนั้นเรียกว่า แคว่น คือ นายแสนขันฤทธิ์ ดู่จันทร์ศักดิ์

ในปีพ.ศ.2447 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ บ้านดู่ เป็น บ้านดู่ใต้ เนื่องจาก บ้านดู่ ในอำเภอ เมือง น่านมี 2 แห่งคือ บ้านดู่ ที่ตำบลพงษ์ เปลี่ยนเป็น บ้านดู่พงษ์ ส่วน บ้านดู่ ทางตอนใต้ของอำเภอ เมืองน่าน เปลี่ยนเป็น บ้านดู่ใต้ ปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการมีนโยบายย้ายที่ ทำการจังหวัดบางส่วนไปอยู่ต่างอำเภอ เพื่อความปลอดภัย และยุบบาง ตำบลรวมกันเพื่อความสะดวกในการ ปกครอง ตำบลดู่ใต้ถูกยุบไปรวมกับตำบลกองควาย จนถึงปี 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติตำบล ดู่ใต้แยกออกจากตำบล กองควาย ในปี พ.ศ.2499 ทางราชการได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น สภาตำบล ในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการ ได้จัดตั้ง สภาตำบล ที่เข้าหลักเกเกณฑ์ให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้

การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้

ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.