ข่าวล่าสุด


ข้อมูลพื้นฐาน
 • แนะนำเทศบาล

  ตำบลดู่ใต้ เดิมมีชื่อว่า “ตำบลดู่” กำเนิดมาจาก “บ้านดู่ใต้” หรือ “บ้านดู่” อยู่ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เริ่มจัดตั้งเป็นตำบลครั้งแรกในปลายรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งจากผู้ครองนครน่านให้เป็นกำนันคนแรก หรือสมัยนั้นเรียกว่า “แคว่น” คือ นายแสนขันฤทธิ์  ดู่จันทร์ศักดิ์

  ในปี พ.ศ. 2447 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อ “บ้านดู่” เป็น “บ้านดู่ใต้” เนื่องจากบ้านดู่ในอำเภอเมืองน่าน มี 2 แห่ง คือ “บ้านดู่” ที่ตำบลพงษ์ (ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ อ.สันติสุข จ.น่าน) เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่พงษ์” ส่วน “บ้านดู่” ทางตอนใต้ของอำเภอเมืองน่าน เปลี่ยนเป็น “บ้านดู่ใต้” ปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการมีนโยบายย้ายที่ทำการจังหวัดบางส่วนไปอยู่ต่างอำเภอ เพื่อความปลอดภัย และยุบบางตำบลรวมกันเพื่อความสะดวกในการปกครอง ตำบลดู่ใต้ถูกยุบรวมกับตำบลกองควาย จนถึงปี พ.ศ. 2490 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติ ตำบลดู่ใต้แยกออกจากตำบลกองควาย ในปี พ.ศ. 2499 ทางราชการได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น “สภาตำบล” ในปี พ.ศ. 2537 ทางราชการได้จัดตั้ง “สภาตำบล” ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้เป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้”

  การยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้

  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2553 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็นเทศบาลตำบลดู่ใต้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553)

 • คณะบริหาร
 • หน่วยงานภายใน

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.