ข่าวล่าสุด


เทศบาลตำบลดู่ใต้
ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
จัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก
และเยาวชน ต.ดู่ใต้

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557เทศบาลตำบลดู่ใต้ ร่วมกับโรงเรียนชุมชนตำบลดู่ใต้ จัดโครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเด็กและเยาวชนตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

โดยมีนายนพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายเดช วงศ์เทพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด อันสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการต่อต้านยาเสพติดตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของเด็กและเยาวชนตำบลดู่ใต้

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.