ข่าวล่าสุดทต.ดู่ใต้ ส่งมอบพันธุ์ปลาแก่ชุมชน
สร้างแหล่งอาหารทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ส่งมอบพันธุ์ปลาให้กับพี่น้องประชาชนตำบลดู่ใต้ ตามโครงการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล (ที่ได้ดำเนินการไปเมื่อวันที่ 1 พค. 58 ที่ผ่านมา) โดยมีนายสุรวัฒน์ เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลดู่ใต้ และนายนพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นผู้แทนมอบ อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างแหล่งอาหารทางทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.