ข่าวล่าสุดขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย

อำเภอเมืองน่าน สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองน่าน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนน่านร่วมงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ร่วมน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชา ตลอดจนเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.