ข่าวล่าสุดอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับ ทต.ดู่ใต้
จัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี
2558

อำเภอเมืองน่าน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองน่าน จัดงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในโอกาสเทศกาลวันวิสาขบูชา ตลอดจนเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  โดยมีนายอุกริช  พึ่งโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานงานประเพณีแปดเป็งนมัสการพระธาตุเขาน้อย เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.00 น. ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เทศบาลตำบลดู่ใต้ จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้ กิจกรรมวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ตั้งองค์ผ้าป่าพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญปิดทองพระเจ้าทันใจ และร่วมเป็นเจ้าภาพบูชาเทศน์มหาชาติฯ เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีฯ และพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และการแสดงนิทรรศการวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ส่วนในภาคค่ำ เวลา 18.00 น. กิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋ การแสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแสดงตีกลองสะบัดชัย และการจุดบอกไฟดอก (ประเภทขี้ขาง)

ส่วนกิจกรรมวันที่ 1 มิถุนายน 2558 เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. การแสดงเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ 1 (กัณฑ์ทศพร) เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายผ้าทิพย์ห่มองค์พระธาตุเขาน้อยและถวายน้ำสรงพระธาตุเขาน้อย จากนั้นขบวนแห่ครัวทานของทุกตำบลแห่เข้าวัด ส่วนในภาคค่ำ เป็นการแสดงดนตรีพื้นบ้านของเด็กและเยาวชนตำบลดู่ใต้ พิธีถวายทานผ้าป่าสามัคคี และการแสดงอื่นอีกมากมาย

พิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

กิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ

กิจกรรมเล่านิทานธรรมะ

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตอบปัญหาธรรมะ และเล่านิทานธรรมะ

กิจกรรมธรรมะม่วนใจ๋

พิธีเปิดงานโดยนายอุกริช  พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

กิจกรรมตักบาตรวันวิสาขบูชา

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.