ข่าวล่าสุดวิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลดู่ใต้ เป็นชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”

คำขวัญ

พระธาตุเขาน้อยเด่นสง่า สูงค่าแหล่งโบราณคดี รักษ์ประเพณีพื้นบ้าน
เกษตรไร้สารทั้งตำบล คนดู่ใต้น้ำใจงาม

คติพจน์ผู้บริหาร

ซื่อสัตย์ ตามติด ฟิตงาน บริหารดี

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.