ข่าวล่าสุด


 

รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
เป็นผู้แทนมอบของให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 นายนพไกร  ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยนางธนัชชา  ศรีอาค๊ะ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา เทศบาลตำบลดู่ใต้ เป็นผู้แทนมอบตู้เย็น พัดลม และผ้าห่ม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ เขต 1 (บ้านเอื้ออาทร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธงน้อย ทั้งนี้ สิ่งของที่มอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความอนุเคราะห์จากร้านกิตติชัยพาณิชย์ น่าน และร้านรวมมิตร เป็นผู้ให้การสนับสนุน

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.