ข่าวล่าสุด


การประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เทศบาลตำบลดู่ใต้ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2558

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.