ข่าวล่าสุด


เทศบาลตำบลดู่ใต้
จัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
หนุนเด็กเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว

 

 

เทศบาลตำบลดู่ใต้ จัดโครงการ "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยมีนาย
สุรวัฒน์  เลิศชัยพิทักษ์  นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายนพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ลานกีฬาบ้านเอื้ออาทร ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.