ข่าวล่าสุด


เทศบาลตำบลดู่ใต้ เป็นเจ้าภาพ
จัดสภากาแฟ สมานฉันท์ ปรองดอง
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน

 

วันที่ 3 กันยายน 2557 เทศบาลตำบลดู่ใต้ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟฯ มีนายบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้แทนจากจังหวัดทหารบกน่าน ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมสภากาแฟ จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยจัดให้มีการพบปะ ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในการสร้างความสมานฉันท์ สามัคคีในหน่วยงานและระดับพื้นที่

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.