ข่าวล่าสุด


ประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557

วันที่ 15 กันยายน 2557 เทศบาลดู่ใต้ ประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยการประชุมครั้งนี้ มีญัตติพิจารณาที่สำคัญคือ ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ ผลการพิจารณาที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ มีมติ 7 เสียง รับหลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าว โดยไม่รับหลักการ 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ 1 ราย และไม่มาร่วมประชุม 2 ราย

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.