ข่าวล่าสุด


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประทานป้ายหมู่บ้านศีล ๕

วันที่ 16 กันยายน 2557 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หมู่บ้านรักษาศีล ๕ กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และเจ้าคณะจังหวัดน่าน พร้อมกับประทานป้ายให้กับหมู่บ้าน สถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยนายนพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยนายภัทร อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้ นายสังวาลย์ ยะใหม่วงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนมูล ม.5 นายบุญช่วย ขัติยา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนมูลพัฒนา ม.13 เป็นผู้รับมอบป้ายหมู่บ้านศีล ๕

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.