ข่าวล่าสุด


บ.คอวัง ต.ดู่ใต้ ได้รับคัดเลือก
ตัวแทนอำเภอเมืองน่าน
ประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

วันที่ 24 กันยายน 2557 นายทรงพล อัชวากุล รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ รังษี ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประเมินหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง คือ หมู่บ้านคอวัง หมู่ 9 ตำบลดู่ใต้ โดยโครงการหมู่บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกสาธารณะของคนในสังคมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และแนวทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศของ คสช. ทั้งนี้หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองของตำบลดู่ใต้ ประกอบด้วย หมู่บ้านคอวัง วัดป่าคอวัง และโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ ซึ่ง นายบุญยัง เรือนกูล นายอำเภอเมืองน่าน ได้พิจารณาส่ง บ้านคอวัง หมู่ ๙ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน โดยการนำของ นายภัทร อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้ เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าประกวด มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก จังหวัดทหารบกน่าน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบติดตามประเมินผล จากผลการตรวจของคณะกรรมการฯ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.