ข่าวล่าสุด


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน
ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประจำปี 2557 ณ วัดพระธาตุเขาน้อย

เทศบาลตำบลดู่ใต้ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00 น. ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน โดยความร่วมมือระหว่างอำเภอเมืองน่าน เทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองน่าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรเทวโรหณะของอำเภอเมืองน่านที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล

กำหนดการ
การจัดงานทำบุญตักบาตร ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๗ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑)
วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ณ วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

---------------------------------------------

เวลา 06.00 น. พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ วัดพระธาตุเข้าน้อย

เวลา 06.30 น. ประธานมาถึงบริเวณประกอบพิธี

ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย/ ประกอบพิธีเปิดกรวยและถวายพานพุ่ม

ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และมอบเกียรติบัตร "คนดีศรีเมืองน่าน"

พิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล

ประธานสงฆ์ให้ศีล

พิธีเจริญพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ 9 รูป

พิธีกรนำกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธและถวายข้าวพระสงฆ์

ประธานและผู้ร่วมพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์อนุโมทนา

ขบวนเชิญพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ สามเณรลงจากวัดพระธาตุเขาน้อย

ประธานสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตร

ประธานฝ่ายฆราวาสนำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร/ เสร็จพิธี

-------------------------------------------------------------

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.