ข่าวล่าสุด


ทต.ดู่ใต้ ร่วมกับ สสส./สมาคมเรือแข่ง จ.น่าน
อบจ.น่าน และภาคีเครือข่าย แถลงข่าว

 

งานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมเพิ่มสุข วัดดอนมูล ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ทต.ดู่ใต้ ร่วมกับ สสส., สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน อบจ.น่าน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดแถลงข่าวงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 โดยมีนายเอนก สิทธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ ผู้ประสานงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับนายนพไกร ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้, นายภัทร อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้, นายธีรพล วงค์สิทธิ์ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน, ด.ต.ทศพร กันทะ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ดู่ใต้ และสท.ต.ดู่ใต้, นายสมเกียรติ ยะกับ รองประธานสภา อบจ.น่าน และนายธนันชัย ชิดศิลป์ ผู้แทนสถานีวิทยุธนันชัยเรดิโอ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557 ณ ท่าน้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดน่าน พร้อมๆ กับการสืบทอดประเพณีด้านศาสนาการทานสลากภัตควบคู่กันไปพร้อมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดน่าน ได้มีพื้นที่ดีๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ บนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน ตลอดจนเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

กำหนดการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

- วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ประเพณีแข่งเรือตานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ ณ ท่าน้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมประกวดเรือแข่งเอกลักษณ์น่าน การแข่งขันสุดยอดเรือเล็ก 30 ฝีพายของจังหวัดน่าน (โอเพ่น) ทั้งนี้จะมีการทานสลากภัตจุมปู ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ วัดเชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

- วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ จ.น่าน ณ ท่าน้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ ชมการแข่งขันประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ และประเภทเรือกลาง 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ ซึ่งทั้งหมดจะเข้าชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยเกียรติยศทุกรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท ที่ 2 เงินสด 8,000 บาท ที่ 3 เงินสด 6,000 บาท และที่ 4 เงินสด 4,000 บาท

ทั้งนี้ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ นับเป็นสนามแข่งเรือ 2 สนาม จากจำนวน 10 สนามแข่งเรือขอจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นสนามแข่งเรือเยาวชน ที่มีการจัดการแข่งขันแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

ดังนั้น ทต.ดู่ใต้ ร่วมกับ สสส., สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน อบจ.น่าน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ผู้ชื่นชอบกีฬาแข่งเรือยาว มาร่วมชมประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2557 ณ ท่าน้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.