ข่าวล่าสุด


ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์
และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน
ประจำปี 2557

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2557 นายบุญยัง  เรือนกูล  นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557 ณ ท่าน้ำน่าน ท่าน้ำวัดเจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายสุรวัฒน์  เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้อนุรักษ์และสืบสานประเพณีแข่งเรือซึ่งเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดน่าน พร้อมๆ กับการสืบทอดประเพณีด้านศาสนาการทานสลากภัตควบคู่กันไปพร้อมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดน่าน ได้มีพื้นที่ดีๆ ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ บนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดน่าน รวมถึงรณรงค์สร้างค่านิยมใหม่ให้งานบุญประเพณีในสังคมไทยเป็นงานบุญที่แท้จริงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดเหล้า-เบียร์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน

การจัดงาน มีหมู่บ้านต่างๆ ทั้งในตำบลดู่ใต้ ตำบลใกล้เคียง และอำเภอต่างๆ ในจังหวัดน่าน ได้นำเรือเข้าร่วมโชว์และแข่งขัน โดยได้จัดกิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน คือ

วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ประเพณีแข่งเรือตานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมประกวดเรือแข่งเอกลักษณ์น่าน จำนวน 2 ลำ การแข่งขันสุดยอดเรือเล็ก 30 ฝีพายของจังหวัดน่าน (โอเพ่น) โดยมีการทานสลากภัตจุมปู เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ วัดเชียงราย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ จ.น่าน ชมการแข่งขันประเภทเรือเล็ก 30 ฝีพาย จำนวน 12 ลำ และประเภทเรือกลาง 40 ฝีพาย จำนวน 8 ลำ เป็นการแข่งขันแบบพบกันทั้งหมด

โดยการแข่งขันทุกประเภทจะเข้าชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยเกียรติยศทุกรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท ที่ 2 เงินสด 8,000 บาท ที่ 3 เงินสด 6,000 บาท และที่ 4 เงินสด 4,000 บาท

ทั้งนี้ ประเพณีแข่งเรือทานสลากภัตจุมปู ต.ดู่ใต้ปลอดเหล้า-เบียร์ และประเพณีแข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ จ.น่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ นับเป็นสนามแข่งเรือ 2 สนาม จากจำนวน 10 สนามแข่งเรือของจังหวัดน่าน อีกทั้งยังเป็นสนามแข่งเรือเยาวชน ที่มีการจัดการแข่งขันแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย

นายภัทร  อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้ และนายศิรินันท์  จันทะเนตร  ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์ หมู่ 4 เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลประทานฯ

นายสุรวัฒน์  เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เข้าร่วมขบวนแห่ถ้วยรางวัลประทานฯ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ

นายบุญยัง  เรือนกูล  นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในพิธี ถ่ายภาพร่วมกับพระครูวิมลนันทญาณ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ นายสุรวัฒน์  เลิศชัยพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้
นายสมเกียรติ  ยะกับ รองประธานสภา อบจ.น่าน นายพงษ์เทพ  รังษี ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ และนายศิรินันท์  จันทะเนตร ผู้ใหญ่บ้านเจดีย์ หมู่ 4 ต.ดู่ใต้

นายบุญยัง  เรือนกูล นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในพิธี ลั่นฆ้องชัยเปิดงาน

การแสดงตีกลองสะบัดชัย จากเยาวชน โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้

สรุปผลการแข่งเรือประเพณีทานสลากภัตจุมปู ตำบลดู่ใต้ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2557

วันที่ 18 ตุลาคม 2557 ประเภทเรือเล็ก (โอเพ่น)
ชนะเลิศที่ 1 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ เรือนางพญาหงส์ขาว มทร.น่าน - ท่าช้าง
ชนะเลิศที่ 2 รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่ เรือแม่เนื้อทอง สวนหอม
ชนะเลิศที่ 3 รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ได้แก่ เจ้าแม่บัวเขียว พญาวัด-แสงดาว
ชนะเลิศที่ 4 รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ได้แก่ แม่วัลภา บ้านเชียงราย
รางวัลเรือเอกลักษณ์
ชนะเลิศ ได้แก่ เทพพญาแก้ว บ้านธงน้อย 
รองชนะเลิศ ได้แก่ เจ้าแม่บัวแก้ว บ้านเชียงราย-เมืองจัง

นายฌัชชภัทร  พาณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ทีมชนะเลิศที่ 1

นายภัทร  อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้ มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ แก่ทีมชนะเลิศที่ 2

นายสุเมษ  สายสูง ผอ.สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จ.เชียงใหม่ มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ให้ทีมชนะเลิศที่ 3

นายพงษ์เทพ  รังษี ปลัดเทศบาลตำบลดู่ใต้ มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ทีมชนะเลิศที่ 4

นายนพไกร  ไชยช่อฟ้า รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศทีมชนะเลิศที่ 1 เรือเอกลักษณ์น่าน

ด.ต.ทศพร  กันทะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประธานสภาวัฒนธรรม ต.ดู่ใต้
มอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ ทีมชนะเลิศที่ 2 เรือเอกลักษณ์น่าน

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.