ข่าวล่าสุด


สภาเทศบาลตำบลดู่ใต้
ประชุมประชาคมร่างเทศบัญญัติ
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557

ตามที่ เทศบาลตำบลดู่ใต้ ได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 และผู้บริหารได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ และสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ ได้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดู่ใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ โดยนายอุดมศักดิ์  ศรีธิ ประธานสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ จึงได้จัดประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

 

 

จำนวนผู้เข้าชมในขณะนี้

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.