:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

29 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดู่ใต้ ผู้นำชุมชน/ชาวบ้านและเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อทำทะเบียนพืชฐานปกปักรักทรัพยากรท้องถิ่น ณ ป่าแพะบ้านธงน้อยหมู่ 3 และบ้านธงใหม่พัฒนาหมู่ 14 ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร