:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

25 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายอุดมศักดิ์ ศรีธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดู่ใต้ (บ้านเอื้ออาทร) สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลดู่ใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร