:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดู่ใต้ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และลงพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟป่า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร