:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลดู่ใต้ // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-600711 อีเมล : saraban@dutai.go.th

ชื่อ: งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะและเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 75 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 โดยเด็ดขาด

20 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร